Cyfryzacja odpadów - EcoTech System

Przejdź do treści

Menu główne:

Cyfryzacja odpadówMotywacyjny System Gospodarki Odpadami

Motywacyjny System Gospodarki Odpadami to innowacyjna Platforma EcoSmartCity do zachęcania i nagradzania mieszkańców za segregację odpadów przy użyciu aplikacji mobilnej ECO-WALLET. Celem jest zapewnienie efektywnego i prospołecznego sposobu segregacji odpadów "u źródła", zmiana zachowań i przyzwyczajeń mieszkańców oraz powszechna edukacja z wykorzystaniem czynników motywacyjnych dla wszystkich uczestników Circular Economy.

Rozwiązanie składa się z dwóch elementów: centralnego systemu informatycznego oraz hybrydowej sieci punktów zbiórki odpadów: automatycznej (RVM) i manualnej (obsługa terminalowa). Centralnym elementem Motywacyjnego Systemu Gospodarki Odpadami jest Platforma EcoTech System – system zarządzający, monitorujący oraz rozliczający w trybie rzeczywistym cały proces przepływu informacji o zbieranych surowcach wtórnych. Użytkownicy segregujący odpady wykorzystaują aplikację mobilną ECO-WALLET (dostępna w Google Play oraz AppStore) dzięki której gromadzą na swoim koncie ECO-COIN'y. Zebrane  ECO-COIN'y wymieniane są na nagrody, zniżki i rabaty u partnerów biznesowych lub w ramach usług miejskich. Istnieje  możliwość integracji systemu z Kartą Miejską lub dowolnym systemem lojalnościowym Partnera Biznesowego. EcoTech System rozbudował swoją innowację pod katem pionierskiej platofrmy do cyfryzacji odpadów opakowaniowych na potrzeby wspierania systemów kaucyjnych i ROP.


Motywacyjny System Gospodarki Odpadami


Tokenizacja odpadów

EcoTech System analizując trendy i oczekiwania rynkowe a także dostępne technologie opracował platformę do tokenizacji odpadów opakowaniowych. Centralna platforma przypisuje cyfrowy token do każdego zebranego odpadu opakowaniowego. Zarejestrowany token zawiera informacje o pochodzeniu, typie, wadze odpadu; o producencie wprowadzającym dane opakowanie na rynek, a także o aktualnym statusie danego odpadu opakowaniowego (np. zebrany, transportowany, przekazany do recyklingu).

Tokenizacja odpadów niesie ze sobą wiele korzyści szczególnie pod kątem efektywnego systemu kaucyjnego i wspierania ROP:
  • Zwiększa przejrzystość całego procesu zarządzania odpadami
  • Zapewnia transparente rozliczanie w ramach systemu kaucyjnego
  • Ułatwia śledzenie pochodzenia i przepływu odpadów (smart LCA)
  • Umożliwia wykorzystanie i wdrożenie znakowania 2D
  • Stanowi podstawę do wprowadzenia Cyfrowego Paszportu Produktu (DPP)

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego