Instrukcja dla aplikacji


Krok 1

Pobierz i zainstaluj aplikację mobilną na system Android (wersja beta) dostępną pod adresem: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.com.ambsoft.hasiok.customer

Krok 2

Włącz aplikację i zarejestruj się by otrzymać indywidualne konto projektowe.

Krok 3

Zaloguj się używając podanych danych (użytkownik i hasło).

Krok 4

W aplikacji otwórz zakładkę „Wirtualna karta ETS”

Po tym kroku można już segregować opakowania w recyklomacie

Krok 5

Przysuń wyświetloną kartę do czytnika kodów (po prawej u dołu maszyny RVM). Kod zostanie zeskanowany i na ekranie u góry maszyny RVM wyświetlone zostaną instrukcje postępowania.

Krok 6

 Wrzucaj puszki (CAN) i plastikowe butelki PET pojedynczo poprzez otwór na środku automatu. Za każdym razem, po wrzuceniu pojedynczego surowca zamknij przesuwne drzwiczki, aby urządzenie RVM mogło rozpocząć rozpoznawanie surowca wtórnego. Po zidentyfikowaniu surowca zostanie on wrzucony do odpowiedniego zbiornika wewnątrz automatu. Działanie takie należy powtórzyć aż do wrzuceniu wszystkich zebranych opakowań.

Następnie naciśnij ZIELONY przycisk, aby zakończyć transakcję.

Intrukcja EcoTechSystem śmieciomaty

Krok 7

Po zakończeniu transakcji system naliczy punkty na podstawie zgromadzonego surowca. Liczba uzyskanych punktów zostanie wyświetlona na ekranie u góry maszyny RVM.

Krok 8

W aplikacji mobilnej w każdej chwili możesz sprawdzić łączne saldo twoich punktów. W tym celu włącz aplikację i przejdź na rozwijalne menu po lewej stronie, u góry zostanie wyświetlone aktualne saldo punktów.

Krok 9

W aplikacji mobilnej możesz również przejrzeć listę wszystkich transakcji, jakie wykonywałeś. W tym celu w aplikacji mobilnej otwórz zakładkę „Transakcje”.