Aktualności

2018 grudzień – EcoTechSystem na COP24

https://katowice.tvp.pl/40296094/na-cop24-stanal-recyklomat

2018 wrzesień – międzynarodowa konferencja PAN 

http://konferencja-pan.pl/program2018/


2018 sierpień – EcoTech System laureatem EkoFirma 2018 Ogólnopolskiego Programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności 


 

2018 lipiec – Pilotażowe uruchomienie Motywacyjnego Systemu Gospodarki Odpadami w Gminie Wieluń

http://www.wielun.pl/aktualnosci/2086-eko.html


2018 czerwiec 13/14 

Udział EcoTech System w kongresie IMPACT ’18 poświęconej tematyce „Przyszłość cyfrowej gospodarki”.

http://impact18.impactcee.com/pl/start/


2018 maj 16/17 – Katowice

Uczestnictwo EcoTech System w jubileuszowym X Europejskim Kongresie Gospodarczym. Udział m.in. w sesjach dotyczących ochrony środowiska, gospodarki odpadami oraz Circular Economy.

http://www.eecpoland.eu/2018/pl/sesje/


2017 listopoad 16/17 Rzeszów

Kongres 590 

Panel Gospodarka 4.0 – https://archiwum2017.kongres590.pl/bloki/s13/gospodarka-40-czas-zmiany-dla-biznesu 

Nowe dyrektywy odpadów – https://archiwum2017.kongres590.pl/bloki/s13/jak-dofinansowac-system-gospodarki-odpadami-w-polsce-czyli-o-nowych-dyrektywach-odpadowych


2017 październik

Październik 2017 – rozpoczęcie prac nad prototypem polskiego recyklomatu z partnerem technologicznym Aqmet na potrzeby Motywacyjnego Systemu Gospodarki Odpadami EcoTech System


2017 październik 16/17 – Poznań

Uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu. W ramach targów POL-ECO-System udział w XXI edycji Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON Environment pod hasłem „Bogactwo idei dla środowiska”.

http://www.polecosystem.pl/pl/wydarzenia/


2017  październik 4 – Warszawa

Udział EcoTech System w 57 posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu ds. Innowacyjności zorganizowanym przez Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Środowiska o tematyce „Mapa drogowa gospodarki o obiegu zamkniętym dla Polski”.


2017 maj/czerwiec  – Kraków

Udział EcoTech System w kongresie IMPACT ’17 dotyczącym nowoczesnej gospodarki.

https://pastevents.impactcee.com/pl/impact17-start/


2017 maj 10/12 – Katowice

Uczestnictwo EcoTech System w IX Europejskim Kongresie Gospodarczym na panelach dotyczących ochrony środowiska, gospodarki odpadami oraz implementacji założeń Circular Economy.

http://www.eecpoland.eu/2017/pl/


2017 marzec 28 – Warszawa

Udział EcoTech System w Kongresie Innowatorów zorganizowanym przez PARP i PFR dla innowatorów i start-upów z Grupy Wyszechradzkiej.

https://www.parp.gov.pl/kongres-innowatora


2016 październik 11 – Poznań

Uczestnictwo w Międzynarodowym Kongresie Ochrony Środowiska ENVICON poświęconemu zagadnieniu „Polska droga do gospodarki o obiegu zamkniętym”.

http://www.polecosystem.pl/pl/news/kongres_envicon-program/


2016 wrzesień 22 – Warszawa

Udział EcoTech System w konsultacjach społecznych zorganizowanych przez Ministerstwo Rozwoju w zakresie projektu „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”  w obszarze energia i środowisko.


2016 czerwiec 15/16 – Kraków

Udział EcoTech System w kongresie IMPACT ’16 dotyczącym nowej gospodarki i rewolucji przemysłowej 4.0.

http://pastevents.impactcee.com/pl/impact-16/


2016 maj 17 – Wieluń  

Uczestnictwo EcoTech System w spotkaniu dotyczącym Planu Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego z udziałem wiceministra środowiska. Prelekcja EcoTech System na temat sposobu funkcjonowania Platformy EcoTech System jako praktycznego narzędzia gospodarki o obiegu zamkniętym.

http://www.wielun.pl/index.php/aktualnosci/1411-plan-gospodarki-odpadami-wojewodztwa-lodzkiego-2.html


2016 maj 9/10 – Tuczno 
Udział EcoTech System w międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Środowiska „Gospodarka o obiegu zamkniętym szansą na zrównoważony rozwój terenów niezurbanizowanych”.

https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/w-kierunku-gospodarki-o-obiegu-zamknietym/


2016 kwiecień 26 – Warszawa
Udział EcoTech System w konferencji zorganizowanej przez Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski  „Nowoczesna energetyka i ekologia a nauczanie Papieża Franciszka – encyklika Laudato Si”.

http://episkopat.pl/nowoczesna-ekologia-a-nauczanie-papieza-franciszka-konferencja-w-sekretariacie-episkopatu/


2016 kwiecień
Rozpoczęcie ogólnopolskiej kampanii informacyjnej dla samorządów w zakresie funkcjonowania Platformy EcoTech System jako innowacyjnego systemu gospodarki odpadami w obiegu zamkniętym.


2016 marzec 30/31 – Kielce
Uczestnictwo EcoTech System w XVII Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska

i Gospodarki Odpadami EKOTECH.
http://www.targikielce.pl/pl/ekotech.htm 


2016 luty 25 – Kraków
Udział EcoTech System w Ogólnopolskim Forum Innowacyjności w Krakowie.
http://konferencje.rp.pl/wydarzenie/program/2546,ogolnopolskie-forum-innowacyjnosci-od-imitacji-do-innowacji.html 


2015 październik 26/27 – Poznań
Uczestnictwo EcoTech System w Międzynarodowym Kongresie Ochrony Środowiska ENVICON.
http://envicon.abrys.pl/kongres-2015/


2015 maj 4/5 – Kraków
Udział EcoTech System w I Europejskim Kongresie Samorządowym w Krakowie.
http://www.forum-ekonomiczne.pl/kongres-samorzadow/#.V0NfopeATDc 


2015 luty 10/12 – Kraków
Uczestnictwo EcoTech System w konferencji podsumowującej cykl „Segregujmy na serio”.
http://www.tnz.most.org.pl/segregujmynaserio/?start=10