EcoTech System

Przejdź do treści

Menu główne:Misja EcoTech System

Naszą misją jest przewodzenie transformacji cyfrowej w sektorze gospodarki odpadami, zapewniając pionierskie rozwiązania, które sprzyjają zrównoważonemu rozwojowi i ochronie środowiska dla przyszłych pokoleń.

Cele EcoTech System
      
  • Dostawa technologii cyfrowych dla Gospodarki o Obiegu Zamkniętym
  • Wdrożenie nowoczesnego systemu kaucynego DRS.PL
  • Projektowanie innowacyjnych systemów dla ROP i SUP
  • Wprowadzenie tokena środowiskowego dla rezolucji "End Plastic Pollution"
  • Realizacja celów zrównoważonego rozwoju oraz idei Zero Waste
  • Budowanie społeczeństwa odpowiedzialnego ekologicznie

Innowacja procesowa

EcoTech System jest twórcą innowacji pn. Motywacyjny System Gospodarki Odpadami - Platformy EcoSmartCity do zachęcania i nagradzania mieszkańców za segregację odpadów przy użyciu aplikacji mobilnej. Celem innowacji jest zapewnienie efektywnego sposobu segregacji odpadów "u źródła", ekoedukacja mieszkańców, raportowanie CSR/ESG oraz optymalizacja rynku odpadowego i recyklingowego. Innowacja opiera się na strategii 4WIN, korzyściach dla wszystkich uczestników "Circular Economy". Uruchomienie w 2018 roku Motywacyjnego Systemu Gospodarki Odpadami pozwoliło na dalsze prace dotyczące cyfryzacji gospodarki odpadami pod kątem systemu kaucyjnego, ROP oraz Single-Use-Plastic. Za swoją innowację EcoTech System otrzymał szereg nagród i wyróżnień.
Wartość firmy
 
  • Innowacyjność - ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań i udoskonalanie istniejących technologii
  • Ekologia - dbałość o ochronę środowiska naturalnego i minimalizacja negatywnego wpływu działalności człowieka
  • Odpowiedzialność - wzmacnianie świadomości ekologicznej i promowanie odpowiedzialnego postępowania z odpadami
  • Partnerstwo - współpraca z przedsiębiorstwami, samorządami i organizacjami pozarządowymi w celu realizcji celów zrównoważonego rozwoju
  • Profesjonalizm - zapewnienie najwyższej jakości usług i produktów
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego